Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Veel groente en fruit raakt in Colombia niet verkocht om gekende redenen:

Omdat de boeren niet georganiseerd zijn kunnen zij zelf hun vervoer naar de groothandel of de stad niet regelen. Zij zijn daarvoor afhankelijk van derden, die hun zo min mogelijk betalen en zelf zoveel mogelijk winst wensen te maken. Hierdoor kan de eindprijs een 50 kilometer verder wel een 4 maal verdubbelen.

Ongeveer 40% van de oogst wordt daarom niet verzameld, omdat er toch niets voor betaald wordt. Dit geeft een bijkomend probleem van grondvervuiling, zodat de opbrengst weer minder wordt door plantenziekten.

Dus inplaats van zich te ontwikkelen, raken de boeren dus steeds verder in een neerwaardse spiraal.

De verwerking van deze restproduktie, die op zich perfekt is, kan dus een grote economische vooruitgang zijn, mits ze op equitabele wijze georganizeerd wordt.

Hier zijn diverse oplossingen voor en Corintec Foundation wil ze graag toepassen in samenwerking met de lokale landbouworganizaties.

terug