Serieuze afnemers

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Met serieuze afnemers bedoelen wij al degenen die een serieuze afname kunnen garanderen en die bereid zijn een equitabele prijs te willen betalen.

Dit kunnen zowel importeurs, andere NGOs alswel eindgebruikers zijn, die bereid zijn om met ons een strategische alliantie aan te gaan.

Zij dienen een gecertificeerde verklaring van de Bank voor te leggen dat zij in staat zijn de overeengekomen produktie over langere tijd af te nemen en te kunnen betalen.

Zonder deze gelegaliseerde verklaring beginnen wij niet aan de studie van het project.

Deze verklaring, tezamen met het resultaat van de haalbaarheidsstudie van het project, vormt de basis voor de onderhandelingen voor de benodigde investeringen met de lokale Bank.

Aangezien wij over een groep specialisten beschikken kunnen wij dit uitstekend organizeren.

Terug