De missie van Corintec Foundation

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Corintec Foundation is als een NGO (Org) in Colombia gestart met hoog effectief ontwikkelingswerk, zonder de noodzaak van investering door de rijke landen. Wij willen dit in geheel Latijns America realiseren, opdat ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Corintec Foundation is gesticht om de armsten te helpen ten einde een beter en socialer leven te verkrijgen in het kader van de millenniumdoeleinden voor 2015. Vandaar ons logo, want dit blad van de Cunnera Manicata of reuzerabarber, wordt door de armen in Latijns America gebruikt als paraplu. Ook Corintec Foundation wil de armen beschermen door de laatste Westerse technologie in hun produktie te helpen toe te passen zodat ze weerbaarder zijn.

Tezamen met de arme producenten optimaliseren wij de resultaten van hun werk en zoeken wij potentiele afnemers die de volledige productie rechtstreeks willen kopen.

Hierdoor krijgen beiden een betere prijs, want de lokale tussenhandelaars, die meestal een grote winstmarge nemen ten koste van de armen, worden gepasseerd. De financiele controle gebeurt door een onafhankelijke fiduciaire van de lokale Bank ten einde de equitabele werking van deze handel te garanderen.

Wij noemen dit "FairtradeS", specifiek met een meervouds "S*, omdat beide partijen van deze eerlijke handel voordeel hebben.

Het is onder andere in het blad MO, dat dhr Guy Verhofstadt, voormalig premier van Belgie, duidelijk verklaarde dat de manier waarop Europa vandaag ontwikkelingshulp deed, totaal verkeerd was en dat dit daarom dringend moest worden herzien.

"Geld geven is de oplossing niet, er moet blijvend werk worden gecreeerd"

Corintec Foundation koopt of verkoopt zelf niets, wij organizeren alleen de connecties.

Tot op vandaag werken wij volledig met eigen middelen. Vandaar dat donaties meer dan welkom zijn.

Terug hoofdmenu