De officiele certificaties van onze projecten

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

 

Naar gelang van de soort informatie moet elke mededeling worden gecertificeerd door:

De notaris (voor de vaststelling van de handtekening van de bevoegde persoon die de mededeling doet)

De Kamer van Koophandel (voor het beschrijving van de organizatie die de beweringen doet)

De Handelsrechtbank (voor de apostille)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassades.

De diverse ONGs  die op hun gebied bewezen hebben  gespecialiseerd te zijn.

De diverse medewerkers, met bewijs van hun authoriteit en kwaliteit.

Al deze vaststellingen lijken bureaucratisch, maar zijn absoluut noodzakelijk om te vermijden dat een project met een losse vinger wordt opgestart. Wij zijn een serieuze organizatie en wensen uitsluitend met serieuze data te werken.

Zoals de producenten zich van hun verantwoordelijkheid dienen te kwijten door 100% mee te werken een goed produkt te garanderen, zo moeten de voorbereiders van een project zich eveneens officieel bewijzen.

Dit is kostbaar, maar als een project gestopt wordt omdat ze slecht is voorbereid, gaat er veel meer geld verloren en raken veel armen terug in de moeilijkheden. Dit wordt hierdoor geminimaliseerd.

Hoewel wij momenteel alles zelf bekostigen, omdat wij nog steeds geen subsidies hebben kunnen verwerven van de organizaties die hiervoor door de regering zijn aangesteld, voelen wij ons verantwoordelijk voor onze projecten.

Hoe uiteindelijk geld van de gemeenschap door andere organizaties gebruikt wordt, hoeven wij gelukkig geen verantwoording af te leggen, dat zal de media wel bekend maken. U ziet echter duidelijk dat wij met beperkte middelen grote resultaten hebben.

Met officiele hulp kunnen wij veel en veel sneller realisaties doen.

 

terug

terug hoofdmenu