Hoe werkt Corintec Foundation?

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

De medewerkers van Corintec zijn volledig gemotiveerd en capabel om hun werk te doen. Zij bestaan uit ingenieurs, advokaten op allerlei vlak en werken als een hecht team samen om hun doel te realiseren, namelijk de armen in Latijns America te helpen de millenniumdoelen te bereiken.

Voor de producenten in de derde wereld doet Corintec Foundation het volgende:

            Corintec Foundation brengt hen in contact met serieuze afnemers.

            Corintec Foundation leert hen hoe zijn hun productie kunnen opstarten of verbeteren

            Corintec Foundation organiseert voor hen de haalbaarheidsstudie

            Corintec Foundation begeleidt hen bij de benodigde installaties.

            Corintec Foundation zorgt voor bemiddeling bij de lokale Banken voor de investering.

Voor de afnemers of producenten in de ontwikkelde landen realiseren het volgende:

            Corintec Foundation brengt U in contact met de producenten in de derde wereld

            Corintec Foundation organiseert voor U de productie in het ontwikkelingsland, zonder investeringsrisico voor U.

            Corintec Foundation zorgt ervoor dat de gevraagde producten conform uw eis zijn.

            Corintec Foundation zorgt ervoor dat de lokale bank met uw bank in contact komt voor de nodige garanties.

Corintec Foundation koopt niet in of verkoopt niets, waardoor de extra winst uitsluitend naar U als afnemer en naar de producenten gaat. Het fiduciaire systeem van de lokale Bank staat hiervoor garant en de Bank is de hoogste autoriteit.

Als een project niet renderend is, zal de Bank nooit haar goedkeuring geven.

Meer gegevens over :      Stichting Corintec International Ong

Terug hoofdmenu