De haalbaarheidsstudie

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

De haalbaarheidsstudie heeft tot doel te onderzoeken of een project rendabel is en dus  realiseerbaar.

Het maakt een uitgebreide studie van alle details die bij de realisatie van het project komen kijken en de officiele studie vormt een ideale basis om de financiering van een project rond te krijgen.

Het omvat alle officieel bevestigde details betreffende de produktie en produktiemethodes, prijzen, rendementen, milieu resultaten, de sociale aspekten, bodem onderzoek, klimatologische gesteldheid, benodigde apparatuur en de kostprijs ervan, logistieke mogelijkheden en prijzen en nog veel meer details.

Dit is een studie die niet door ons wordt gefinancierd of uitgevoerd. De uitvoering ervan gebeurt door officiele instanties en NGOs en kan tot 6 maanden duren. Dit is een dure aangelegenheid en de boeren hebben er het geld niet voor. Voor de financiering ervan dienen daarom de fondsen te worden gevonden of door de afnemer(s) te worden betaald. Wij kunnen hierbij helpen.

Het is op zich geen garantie dat een project succesvol zal zijn, maar het resultaat van de officiele studie toont in detail aan of een project haalbaar is of niet en wat er eventueel aan moet worden bijgesteld. Hierdoor voorkomt men dat een project al op voorhand  gedoemd is te mislukken, omdat het economisch niet rendabel is.

Omdat elke opmerking of vaststelling officieel bevestigd is, is dit een document van hoge waarde bij het opstarten van een project, nadat het door de betreffende partijen geaccepteerd is.

Het is wel zo dat Corintec Foundation meestal zelf al een korte haalbaarheidsstudie maakt om tot een eerste conclusie te komen, maar het is uitsluitend de officiele haalbaarheidsstudie die van waarde is voor de opstart van het project.

Alleen deze officiele studie staat garant voor het verdere verloop van het project.

terug hoofdmenu