Fiduciaire = Vertrouwensman

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Het fiduciair systeem is een boekhoud/betaalsysteem van de Bank, dat onder haar controle staat en volgens strikt overeengekomen regels betalingen doet.

Hierdoor zijn de betalingen 100% gegarandeerd wanneer:

1 de leveringen conform de door de klant gestelde eisen zijn en door de vereiste bevoegde papieren bewezen zijn, qua hoeveelheid en kwaliteitsspecificatie.

2 Indien deze vereiste papieren niet kunnen worden voorgelegd, gaat de gegarandeerde betaling niet door.

3 Andere betalingen, zoals lonen, leasingkosten en andere onkosten, zijn eveneens gegarandeerd, waarbij onvoorziene uitgaven van meerdere handtekeningen voor goedkeuring moeten worden voorzien, alvorens die worden betaald.

Bij het niet navolgen van de regels is de Bank verantwoordelijk en moet ze zelf voor de onkosten opdraaien.

Aangezien er in een open boekhouding wordt gewerkt kan elke uitgave worden gecontroleerd en besproken.

Het grote voordeel van dit systeem is dat de leveranciers 100% zeker worden uitbetaald en de klant 100% zeker is dat de kwaliteit en de kwantiteit conform zijn vereisten is.

Doordat dit een Banksysteem is van Internationale betaling, kan de klant/koper zijn eigen betaalwijze met zijn eigen vertrouwde Bank bespreken, terwijl de leverancier toch daags na levering kan worden uitbetaald.

De klant/koper kan bijvoorbeeld met zijn eigen Bank een betaaltermijn van 120 dagen overeen komen om de levertijd te overbruggen en zijn eigen klant enig betaalgemak te verlenen.

Op deze manier wordt het in- en verkopen gemakkelijker, aangezien het eigen geld theoretisch minimaal moet worden geimmobiliseerd.

De kosten van dit systeem zijn uiteraard voor de koper, maar deze kunnen in de eindprijs worden verrekend, hetgeen uiteraard ook het geval is, moest er volledig met eigen middelen worden gewerkt. 

Voor meer inlichtingen kan men zijn eigen Bank raadplegen.

terug