Equitabele landbouw en eerlijke handel

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Eerlijke handel bestaat uit het betalen van de juiste prijs aan de juiste personen. Tussenhandel, die onredelijk hoge winst neemt ten koste van de armsten, moet daarvoor worden gepasseerd. Hiervoor is het fiduciaire Banksysteem uitermate geschikt. Equitabele handel bestaat niet uit het uitdelen van aalmoezen maar uit het garanderen van eerlijke betalingen.

In Colombia zijn de boeren trots. Zij zeggen: "Je hoeft ons geen geld te geven, neem onze produkten af en betaal er ons eerlijk voor. Wij vinden het niet erg dat er rijken zijn, alleen is het niet juist dat de rijken over onze rug heen steeds rijker worden, omdat wij ons economisch gezien niet kunnen weren.

Met een equitabele prijs kunnen wij onze grond onderhouden, de juiste teeltmethodes toepassen, onze gezinnen bijeen houden, onze kinderen naar school laten gaan en in onze toekomst investeren.

Wij kunnen ons hiervoor uitstekend organizeren, want wij willen hier hard voor werken.

Met een equitabele prijs hoeven wij geen illegale teelten te doen, hoeven onze kinderen niet in de prostitutie te gaan en kunnen zij hier een toekomst opbouwen, want wij hebben ze hier nodig."

De garantie van de equitabele prijs wordt gegeven door de Bank in een fiduciair systeem, zodat de eerlijke handel 100% gegarandeerd wordt, zonder meerkosten voor de boeren of de eindverbruiker.

Corintec Foundation is uitstekend geplaatst om hen hierbij te helpen.

Wij willen U graag hier meer over vertellen.

terug