De eerste produktie van het project PNCCE Plan A

.

Ontwikkelingshulp zoals het hoort

 

 

De eerste produkties van elk nieuw project worden door ons nauwlettend gevolgd en gecontroleerd. Ook daarna worden de projecten begeleid.

 

De arbeiders in de produktie, de verantwoordelijken en alle andere randmedewerkers worden geviseerd en bekeken op hun bekwaamheid.

 

Wij zijn met serieuze projecten bezig en wensen daarom ook serieuze resultaten te garanderen.

 

Juist daarvoor hebben wij diverse advokaten in onze organizatie. Ieder dient zijn werk te doen zoals van te voren overeengekomen.

 

De boeren krijgen een betere verloning, in de meeste projecten ook een eigen grond en woning, daar moet iets tegenover staan. Aangezien zij geen geld hebben, staat daar hun kennis en werk tegenover. Zij moeten organische produktie toepassen, indien mogelijk biologisch, zij moeten het milieu respekteren door uitsluitend goedgekeurde mest en bestrijdingmiddelen te gebruiken en de bevoegde organizaties zullen dit begeleiden en controleren. Al deze voorwaarden zijn op voorhand met hen besproken en door hen aanvaard. De fiduciaire van de Bank zal alleen uitbetalen indien de produktie van de vereiste papieren is voorzien.

 

Indien de producenten de regels niet respecteren, verliezen zij alle rechten om met een project mee te werken. Maar aangezien de regels voor hun eigen welzijn zijn, zullen ze graag meewerken.

 

terug