Hoe kunt U ons steunen?

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Aangezien wij nog steeds geen overheidshulp krijgen, zijn wij aangewezen op eigen middelen en particuliere giften.

Als U achter onze ideologie staat, steun ons dan aub, want wij hebben bewezen dat wij efficient kunnen werken en resultaat hebben. Wij hebben uw hulp hard nodig, want wij hebben de mogelijkheid en de kennis om minstens 500.000 vluchtelingen in Colombia te helpen de millennium doeleinden te behalen. Maar ook zonder uw hulp doen wij door, want de armen in Colombia kennen ons al en zien naar Corintec Foundation op voor de hulp die zij zo hard nodig hebben. Alleen duurt de hulp dan wat langer. Maar opgeven doen wij niet en uiteindelijk wordt Europa daar ook beter van.

Corintec Foundation heeft de officiele ANBI goedkeuring.

Hierdoor worden wij erkend als een officiele organizatie tot Algemeen beogend nut en daardoor kunnen donors genieten van een speciale regeling ivb met 6% besteding hun omzetbelasting die zij anders aan de staat moeten betalen. Voor meer uitleg

 

 

Stichting Corintec International org, kortweg genoemd Corintec Foundation, heeft de ANBI erkenning gekregen van de Belastingdienst in Nederland onder nummer 8168 68 669 d.d. 01.01.2008

De girorekening is 2380443 te Rotterdam


ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.


- Een ANBI erkende organizatie hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
- Uitkeringen die een ANBI erkende organizate doet in het algemene belang, zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
- Doordat wij als een ANBI erkende organizatie door de Belastingdienst zijn aangemerkt, kan U als donateur giften die U aan ons doet van de inkomsten- of vennootschaps-belasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Met ingang van 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst Corintec Foundation dus erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee. Omdat dit betekent dat er meer geld over blijft voor ons werk in plaats van dat het naar de Belastingdienst vloeit. Wij hopen hiermee meer mensen over te halen onze organisatie te steunen..

Uitleg over de Verklaring: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Allereerst geldt er voor ANBI's een vrijstelling van successierecht voor de ontvangen bedragen. Daarnaast zijn de bedragen die een ANBI zelf uitkeert vrijgesteld van schenkingsrecht. en als laatste mogen degenen die geld geven aan een ANBI de gift aftrekken in de inkomsten en devennootschapsbelasting.

De gewijzigde criteria zijn!

Om in aanmerking te komen voor een verklaring volgens de nieuwe regels, die op 1 januari 2008 van kracht worden, moet men al in het jaar 2007 voldoen aan ALLE regels.

ANBI voordelen

De ANBI-status geeft de volgende fiscale voordelen:


De Belastingdienst reikt de ANBI-erkenning uit.

Voor de volledige lijst van rechten en plichten van een algemeen nut beogende instelling verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl

U kunt ons contacteren via onze email  corintec@gmail.com

Terug hoofdmenu