Displaced persons

 

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Het is misschien niet algemeen geweten, maar Colombia heeft het grootst aantal binnenlandse vluchtelingen (3.000.000) ter wereld.

De meesten zijn gezinnen van boeren die gedwongen verplaatst zijn, vanwege de interne drugsoorlog. Deze families hebben geen werk, of werken tegen een hongerloon om in leven te blijven. Zij hebben vaak geen goede behuizing, zijn verstoken van onderwijs en de gezinnen kunnen niet bijeen blijven omdat de partners elders moeten werken. De eerste slachtoffers zijn dan de vrouwen en kinderen.

Door voor hen werk te creeren bereikt men verschillende doelen:

1 Zij en hun gezinnen, krijgen een menswaardigbestaan.

2 Er wordt van een onbenut potentieel gebruik gemaakt om het wereldvoedselprobleem aan te pakken.

3 Het is een uitstekend alternatief tegenover de verbouw van illegale gewassen.

4 De gehele natie kan zich hierdoor verbeteren, want er wordt een grote randeconomie van kleine en middelgrote bedrijven bij gecreerd.

5 Doordat er meer welstand komt, kunnen de kinderen naar school en door betere opleiding is er automatisch meer ontwikkeling mogelijk.

6 Kortom, zij kunnen geholpen worden de millenniumdoelen te bereiken.

Dit is dus het sneeuwbaleffekt van het creeren van werk, zoals Corintec Foundation wil realiseren. En de rijke landen worden er eveneens beter van.

 

terug