Conformiteit bij de export

 

 

 

Ontwikkelingswerk zoals het hoort

Door onze haalbaarheidsstudie en de organizatie daaropvolgend, kunnen wij U via het fiduciaire systeem garanderen dat alle gestelde eisen opgevolgd zullen worden, zonder dat U enig investerings risico hoeft te lopen.

Het door U te kopen produkt zal volledig conform uw eisen, qua verpakking, voedelveiligheid en tracering zijn, terwijl, indien gedurende het transport iets zou gebeuren, daar de door U af te sluiten verzekering voor is.

Het is juist het fiduciaire systeem van de lokale Bank, in samenwerking met de bestaande  internationale betalingssystemen, dat voor de waterdichtheid van deze opzet zal zorgen, want indien niet aan de opgestelde eisen voldaan wordt, is de Bank verantwoordelijk en moet deze de hieruit volgende onkosten vergoeden.

Aangezien de Bank de hoogste autoriteit is, zal zij, indien het systeem haar goedkeuring wegdraagt, garant staan omdat dit ook voor haar een meeropbrengst betekent.

Ons team van advokaten en handelsingenieurs heeft hier ruime ervaring in en is hier in gespecialiseerd, met de bedoeling elke transaktie voor alle partijen tot een succes te maken. Dit is volgens ons  de geest van eerlijke handel.

Omdat Corintec Foundation zelf geen commerciele activiteiten uitvoert, kunnen de prijzen tussen producent en koper equitabel zijn.

terug